Alexandria’66 op weg naar trainingen “Corona-proof”

30 apr Alexandria’66 op weg naar trainingen “Corona-proof”

Na de persconferentie van minister-president Mark Rutte op 21 april 2020 was het wachten op de protocollen en richtlijnen vanuit de overheid en de overkoepelende sportorganisaties.

Inmiddels ontvingen wij op 28 april 2020 bericht van de KNVB met betrekking tot het “opstarten jeugdvoetbal”, een afgeleide voetbalversie van het landelijk sportprotocol “Verantwoord Sporten”, opgesteld door de overkoepelende organisatie NOC*NSF samen met de Vereniging Sport en Gemeenten.

Een dag later ontvingen wij namens de Gemeente Rotterdam bericht van de wethouder voor Zorg, Volksgezondheid, Ouderen en Sport Sven de Langen.

De voorbereidingen op weg naar Veilig trainen zijn in volle gang. Op onze accommodatie en ook organisatorisch moeten talloze zaken geregeld worden. Wij moeten voldoen aan de “Checklist openstelling verenigingen”.

Ons streven is erop gericht om op maandag, 4 mei 2020 voorzichtig met trainen te starten. Onze bedoeling is om de eerste week te beginnen met de jeugd van Onder 7 t/m Onder 12. Op basis van de ervaringen die wij opdoen in de week van maandag, 4 – tot en met vrijdag, 8 mei 2020 zullen wij dan de situatie evalueren alvorens wij besluiten om het aantal trainingen uit te breiden, ook voor de oudere leeftijdsgroepen. Uiteraard zullen we dat communiceren met jullie.

De planning voor komende week is als volgt:

Maandag 17.00 – 18.00 uur:       Onder 10 teams

Dinsdag 17.00 – 18:00 uur:          Onder 11 teams

Woensdag 17.00 – 18.00 uur:     Onder 7 en onder 8 teams

Donderdag 17.00 – 18.00 uur:    Onder 9 teams

Vrijdag 17.00 – 18:00 uur:            Onder 12 teams

Bij hoge uitzondering kan het zijn dat een team een andere dag zal trainen.

Sommige trainers hebben ook zelf aangegeven dat zij geen training zullen geven. Spelers van deze teams kunnen eventueel aansluiten bij een ander team

Via de app groepen van de teams zullen jullie nog nadere instructies ontvangen vanuit de trainer of coördinator. Lees deze aandachtig door.

Een aantal belangrijke zaken benoemen we hieronder alvast:
– De trainingen zijn zeker niet verplicht. Indien spelers en/of ouders ervoor kiezen om niet deel te nemen is dat uiteraard geen probleem;
– Blijf thuis als jezelf of een gezinslid verkouden of grieperig is
– Kom op de fiets of met de auto
– Kom volledig aangekleed
– Neem je eigen bidon en een eigen bal (indien je die hebt) mee.
– Niet eerder dan 10 minuten van tevoren aanwezig. Trainers halen de kinderen op bij het grote hek, dus niet zelf naar binnen laten gaan.
– Kom je op de fiets dan kun je die eerst in de stalling zetten en vervolgens terug naar het grote hek
– We betreden het veld via de officiële ingangen, klim niet over het hek
– Trainers brengen de kinderen na afloop weer naar het hek
– Verlaat de accommodatie direct na afloop
– Voor en na de training verplicht handen desinfecteren bij speciale desinfectie-plek

Specifiek voor de ouders:
– Als ouder of verzorger heb je geen toegang tot het complex, tenzij je als vrijwilliger actief bent op dat moment.
– Blijf in de auto en ga elkaar niet opzoeken voor een gezellig samenkomen. Beter kun je als ouder of verzorger naar huis gaan en tegen het einde van de training terugkeren om jouw kind/pupil op te halen.

Wij zullen als vereniging zorgen voor een aantal herkenbare coördinatoren die fungeren als aanspreekpunt. Bij de speciale desinfectie-plek zullen wij zorgen voor voldoende desinfectiemiddel. We zullen alleen de velden 4 en 5 gebruiken. De rest van het complex zal afgezet zijn met linten.

Voor alles geldt dat de gezondheid van een ieder voorop staat. Het moet verantwoord zijn!

Dit hangt voor een zeer groot deel ook af van ons eigen gedrag. Vanuit onze regering wordt hiervoor ook vrijwel dagelijks aandacht gevraagd. Natuurlijk willen we allen zo snel mogelijk weer naar de gewone samenleving maar we weten ook dat de samenleving van nu met bij voorbeeld de anderhalve-meter afstand van enorm belang is om weer tot een meer ongedwongen samenleving te komen. Daarom doen wij op iedereen (jeugd en ouders/verzorgenden) een nadrukkelijk beroep om ons aan alle protocollen en richtlijnen te houden en zo nodig verzoeken en vragen vanuit de vereniging op te volgen.

Blijf gezond en voorzichtig!

Het bestuur.

 http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html