23 sep Alexandria’66 heeft een tekort aan kleedkamers

Sinds het vorige seizoen 2021-2022 konden wij op zaterdag niet alle jeugdteams een kleedkamer aanbieden. Dit gold zowel voor de thuisteams van Alexandria’66 en de bezoekende teams/verenigingen. 

Dit tekort komt voort uit de groei van onze vereniging die zich in de Corona pandemie heeft ingezet. Vorig seizoen benaderden wij de grens van 1100 leden. De groei die Alexandria’66 doormaakt, is niet gestopt.  

De situatie van nu 

Op dit moment, medio september 2022 telt onze vereniging rond de 1200 leden. Dit betekent dat het kleedkamertekort op de zaterdag is meegegroeid. 

In de praktijk komt het erop neer, dat wij alle jeugdteams vanaf Onder 12 en jonger op zaterdag geen kleedkamer kunnen aanbieden. Dit spijt ons zeer maar het is helaas niet anders. 

De afgelopen zomer zijn twee containers inwendig “verbouwd” zodat wij teams zonder kleedkamer – indien nodig – wel enig comfort kunnen bieden in verband met omkleden, of bij slecht weer, een ruimte waar teams in de rust hun drankje kunnen nuttigen.  

Onze prioriteit 

Sporten en bewegen is gezond voor iedereen. In teamverband (leren) samenspelen, sporten en werken aan de motoriek is belangrijk voor alle kinderen. Het bestuur van v.v. Alexandria’66 hecht eraan dat onze vereniging zoveel mogelijk leden, en vooral ook jonge kinderen de gelegenheid biedt om deel te nemen. Dat op zich mag niet afhankelijk zijn van het aantal kleedkamers en of de inrichting van ons clubgebouw. 

Op termijn nieuwbouw   

Zoals bekend komt v.v. Alexandria’66 in aanmerking voor nieuwbouw, echter voor het zover is zullen wij nog een aantal jaren moeten overbruggen. Wij zijn overtuigd dat de Gemeente Rotterdam haar uiterste best doet om van de toegezegde nieuwbouw serieus werk te maken. Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. 

Ondanks het tekort aan kleedruimte wensen wij alle teams heel veel spelvreugde, voldoening en succes. 

Namens het bestuur v.v. Alexandria’66, 

Rob de Vries, voorzitter. http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html