Aanmelden

Alexandria’66 is erg in trek en we zijn de laatste jaren weer flink gegroeid. We proberen onze ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, maar hebben nu veel meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Daarom werken we met een wachtlijst bij de jeugdafdeling.

 

Kinderen die bereid zijn te wachten tot er plaats is, komen op een wachtlijst. Er zijn verschillende manieren om via de wachtlijst bij een team te kunnen aansluiten. Zodra er plaats is nemen we contact met u op via het e-mail adres of het telefoonnummer dat u heeft opgegeven.

 

  • Bij de start van het seizoen wordt bekeken hoeveel plaats er is voor nieuwe jeugdleden; dit is mede afhankelijk van de uitstroom. Kinderen op de wachtlijst hebben voorrang boven de kinderen die zich nieuw melden.

 

  • Kinderen kunnen instromen als er in hun leeftijdscategorie (geboortejaar) plaats vrijkomt.

 

  • Als een speler zijn lidmaatschap opzegt, kan er een plaats vrijkomen in een team als het team niet al heel veel spelers had. Als de coach van dit team meldt een speler te kunnen gebruiken, kijkt de jeugdcoördinator of er een speler in de geschikte leeftijdscategorie op de wachtlijst staat. Is dit het geval, dan mag de kandidaat eerst een paar keer meetrainen. Als dat van beide kanten bevalt, kan definitief ingeschreven worden.

 

  • Als een team ophoudt te bestaan, bijvoorbeeld omdat de spelers andere interesses krijgen, dan kan de jeugdcoördinator bepalen in welke leeftijdscategorie ruimte is voor een nieuw team. Op basis van die afweging kan de jeugdcoördinator nieuwe leden uitnodigen lid te worden.

 

  • Er wordt allereerst gekeken naar het moment van aanmelden. Bij het oproepen van de wachtlijst kijken we eerst naar wie er al het langst op de wachtlijst staat. Daarnaast spelen nog twee aspecten een rol, zie hieronder.

 

  • Broers of zussen van een lid hebben een streepje voor omdat het voor de ouders wel erg ingewikkeld wordt om kinderen naar verschillende verenigingen te brengen en te halen.

 

  • We kijken ook of ouders bereid zijn iets te betekenen voor de vereniging. Er is vooral behoefte aan ouders die zich in willen zetten als (hulp)trainer. De bereidheid zich in te zetten, moet wel minimaal een seizoen lang worden waargemaakt.

 

  • Uiteraard behoudt de vereniging zich het recht voor om uitzonderingen te maken als een bepaalde situatie daar aanleiding toe geeft.

 

Aan het einde van elk seizoen (in april/mei) wordt bekeken hoeveel kinderen er door gaan schuiven van de ene categorie naar de andere (bv. JO7 naar JO8 en JO8 naar JO9). Om opengevallen plekken te vullen, worden er in april/mei kinderen uitgenodigd om mee te doen aan de trainingen in de maanden mei/juni.

 

Bij die trainingen in mei/juni gaan de nieuwe kinderen binnen hun categorie meetrainen met de kinderen die al lid zijn. Tijdens deze trainingen kunnen zij kijken of ze het leuk vinden bij onze club. Na deze trainingen kunnen de uitgenodigde kinderen zich in principe inschrijven als lid van onze vereniging.

 

U kunt uw kind op de wachtlijst plaatsen door bijgaand aanmeldformulier in te vullen en te versturen.

 

 
 
Open dagen seizoen 2022-2023
Ben je ouder dan 12 jaar en wil je meedoen met een kennismakingstraining? Dan kan dat in de voorjaarsvakantie van 2023.
 
Inschrijven kan vanaf 1 februari via onderstaande link:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.andreacaldarelli.it/viait.html Acheter Cytotec http://ryk.nl/viagra-nl.html Cialis kopen online https://finb4all.badminton.es/xenes.html https://finb4all.badminton.es/priles.html